menu Home
AndorraEconomia

Les empreses ocupen 712 persones en activitats de recerca i desenvolupament

Ràdio Valira | 18 de març de 2024

Les empreses del país van ocupar en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament (R+D) un total de 712 persones internament, 417 homes i 295 dones el 2022. Pel que fa a les hores efectives treballades en recerca pel personal representen 742.000 hores en total. A més a més, 157.000 hores més les van fer persones externes integrades en R+D intern. Quant a la despesa en activitats d’R+D interna, l’any 2022 va representar uns 5,1 milions d’euros en total. En termes generals, les empreses que van fer R+D interna es van finançar amb fons propis majoritàriament.

Respecte a la distribució de la despesa en activitats d’R+D interna per tipus de recerca, per a l’any 2022 s’observa que el 35,6% va destinat a la recerca bàsica, el 40% va per a l’aplicada i el 24,4% correspon al desenvolupament experimental.

Pel que fa a la distribució de la despesa en activitats d’R+D interna per objectiu socioeconòmic, destaquen la recerca no orientada, amb el 22,2%, i la protecció i millora de la salut humana, amb el 21,1%.

Quant a la compra d’R+D, l’any 2022 equival a un import de 7,4 milions d’euros, dels quals a Andorra se n’ha comprat 2,7 milions i a la resta del món se n’ha comprat per valor de 4,7 milions d’euros.

Si ens atenim als perfils del personal dedicat a R+D, segons les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística, tenim que per part dels homes el 14,3% són investigadors, el 35,4% són tècnics i el 50,3% són auxiliars o altre personal de suport. Respecte a les dones, el 4,7% són investigadores, el 37,4% són tècniques i el 57,9% són auxiliars o altre personal de suport.

Principalment en la distribució del personal de l’empresa dedicat a R+D per titulació, durant l’any enquestat destaca que, pel que fa als homes, el 35,8% tenen un grau de més de 240 ECTS (European Credit Transfer System o Sistema europeu de transferència de crèdits), llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster, especialitat en ciències de la salut i equivalents (medicina, odontologia, farmàcia, veterinària…). Pel que fa a les dones dedicades a R+D, gairebé el 35,3% tenen una titulació de grau de 240 ECTS, diplomatura, arquitectura i enginyeria tècnica i equivalents (inclou també els postgraus universitaris de menys d’un any) i el 20,8% tenen un doctorat universitari.

Pel que fa a l’edat del personal de l’empresa ocupat en R+D s’observa que predominen les franges d’edat compreses entre els 25 i 54 anys.

Globalment, el personal intern de l’empresa dedicat a R+D treballa majoritàriament en el camp o la disciplina científica d’enginyeria i tecnologia; pel que fa als homes amb un 49,6%. Quant a les dones, el camp o la disciplina científica al qual es dediquen està més repartit i destaca, amb el 31,3%, el camp de les humanitats i les arts.

Les empreses que fan activitats d’R+D interna representen el 9,7%, de les quals el 2,9% en fan de manera contínua i 6,8% de manera ocasional. Pel que fa a les empreses que fan activitats basades en ciències i tecnologies biològiques, representen el 0,6% del total.

Pel que fa a innovació, l’any 2022 les empreses que han incorporat béns nous o millorats significativament representen el 6,2% del total i el 7,2% de les empreses que ho han fet.
Respecte a les empreses que han innovat en processos de negoci, l’any 2022, ho han fet, principalment, tan sols desenvolupats per la mateixa empresa en el 46,4% dels casos.

Quant a les empreses que han dut a terme alguna de les activitats innovadores, destaca l’adquisició de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a les activitats innovadores diferents d’R+D, amb el 6,4% de les empreses i una despesa de 14,8 milions d’euros.

Pel que fa als factors mediambientals, les empreses els consideren ‘bastant o molt’ importants a l’hora d’introduir innovacions en més del 60% pels diferents aspectes enquestats.

Respecte a les empreses que han innovat, l’any 2022 destaquen les que han ofert algun tipus de béns o serveis per complir els requisits de l’usuari i les que han comprat maquinària.

Pel que fa als factors que dificulten dur a terme les activitats innovadores, destaquen la falta de socis per a col·laboració i la falta de finançament. S’observa que en la valoració del grau d’importància ‘bastant o molt’ en tots els factors enquestats reben entre el 59% i el 84% de les respostes com a motius que han dificultat la decisió d’iniciar les activitats innovadores o la seva execució de finançament.
  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play