menu Home
AndorraEconomiaPólitica

Aplicació de l’IPC en les subvencions per a les empreses que s’acullin a programes d’ocupació

Ràdio Valira | 7 de març de 2024

El consell de ministres ha aprovat donar continuïtat a dos programes de foment de la contractació per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació. Es tracta del programa de foment de la contractació en el sector privat i del de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral. En els dos casos, s’ha decidit que la subvenció que rebin les empreses s’incrementi.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que l’any passat un total de 52 empreses van formalitzar contractacions a través d’aquests programes, de les quals el 23% van contractar més d’un treballador. De fet, van possibilitar fins a 68 contractacions, de les quals 58 mitjançant el programa de foment de la contractació en el sector privat i deu en el destinat als joves (40% dones, 60% homes). Aquestes contractacions de programes orientats al sector privat representen un 22% de les contractacions totals a través del Servei d’Ocupació, tenint en compte el període de vigència dels programes. Per franges d’edat, cal destacar que el 43% de les contractacions són de joves de 16 a 25 anys (38% dones i 62% homes), i un 40% són contractacions de treballadors de més de 45 anys (41% dones i 59% homes).

Tal com s’ha esmentat, s’han incrementat els imports de la subvenció per part del Govern amb el mateix percentatge de l’augment de l’IPC. Així, en el cas del programa del sector privat, s’eleva de 320 a 335 euros mensuals durant els sis mesos del contracte de durada determinada, i de 480 a 502 euros mensuals els posteriors sis mesos del contracte indefinit, amb una subvenció total de 5.022 euros per a tota la durada del programa. D’altra banda, es manté una prima total de 500 euros per a les empreses que contractin més d’una persona durant aquest període de dotze mesos.

Les persones contractades a través d’aquest programa poden seguir efectuant fins a un màxim de dues formacions gratuïtes de la cartera de formacions que proposa el Servei d’Ocupació durant el primer any de contracte sempre que ho sol·licitin. Aquesta formació s’ha d’efectuar durant la jornada laboral i s’inclou dins del temps treballat. S’afegeix també la possibilitat de reduir la jornada laboral durant la vigència del contracte, per donar flexibilitat i adequar-se a les adaptacions que siguin necessàries per als col·lectius en situació de més vulnerabilitat.

Pel que fa al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral, continua preveient que se’n pugui beneficiar tant els joves que han acabat l’etapa d’escolaritat obligatòria i no han obtingut un certificat, o bé han abandonat els estudis prematurament i no han tingut una experiència laboral rellevant, que acreditin haver superat satisfactòriament algun dels programes d’inserció laboral que porten a terme organismes públics o assimilats, com també els que disposin d’un informe favorable d’alguna de les àrees que atenen adolescents i joves del ministeri competent en matèria d’afers socials, o de l’orientador de referència del Servei d’Ocupació. Així, està destinat a joves d’entre 16 i 25 anys inscrits al Servei d’Ocupació. Les empreses que s’hi acullin, i a la vista de l’increment de l’IPC, enguany s’incrementen els imports de la subvenció de 480 a 502 euros mensuals, durant els sis mesos del contracte de durada determinada, i de 535 a 560 euros mensuals els posteriors sis mesos del contracte indefinit, amb una subvenció total de 6.372 euros per a tota la durada del programa, finançats a través de la partida pressupostària corresponent.

El ministre portaveu ha conclòs que es dona continuïtat a aquests programes anualment, adaptant-los al context econòmic de cada moment i a la situació del mercat laboral. Actualment, s’està treballant en l’elaboració del programa destinat al sector públic.
  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play