menu Home
Andorra

El nombre d’empreses actives l’any 2020 van augmentar un 2,5% tot i la Covid-19

Ràdio Valira | 13 de març de 2023

Andorra la Vella.- L’any 2020 es van registrar 7.273 empreses actives, el que va suposar un augment del 2,5% respecte a l’any anterior, tot i la crisi de la Covid-19. No obstant això, la pandèmia sí que va afectar el volum de negoci de les empreses no financeres, identificat com l’import total de les vendes, que va assolir els 5.281,7 milions d’euros l’any 2020 i va suposar una forta reducció de l’11,7%, en comparació de l’any anterior. Aquestes dades les ha fet públiques el departament d’Estadística aquest dilluns al document on s’analitzen les dades estructurals de les empreses no financeres.

Pel que fa a la diversificació sectorial, el 86% són empreses del sector serveis, seguint la mateixa tendència dels anys anteriors i que demostra l’especialització econòmica del país en aquest àmbit d’activitat, principalment. Les dades d’ocupats identificats l’any 2020 també van disminuir un 2%, respecte al 2019, assolint una xifra de 39.857 treballador, el 81% dels quals desenvolupava la seva activitat al sector serveis, coincidint amb la distribució del nombre d’empreses actives. Sobre els ingressos totals, el 50,5% es van generar al sector comerç, fet que s’explica, en part, pel gran volum d’empreses actives que formen part d’aquesta secció amb relació al total i ratifica, un cop més, la seva importància en l’economia del Principat. Si s’observen les dades publicades als països de l’entorn, el pes de la secció comerç era del 15,3% menys a França i un 9,8% menys a Espanya, respecte a les dades andorranes. A Andorra, a més, destacava el conjunt de les activitats relacionades amb la indústria i la construcció, amb un 9,7% i un 7,6% més, respectivament. Pel que fa al sector industrial, ambdues economies veïnes van tenir una aportació propera al 30%, 20 punts percentuals més que Andorra.

Sobre la inversió bruta en actius realitzada per les empreses no financeres, aquesta va ser de 309,1 milions d’euros durant l’any 2020, la qual cosa va representar una disminució del 12,2% respecte a l’any anterior. La secció amb una presència més elevada d’inversió correspon a les activitats immobiliàries, amb més del 30% de la inversió total feta. Aquesta secció va continuar sent la més destacada, tot i que cal ressaltar, d’una banda, el pes continu del comerç atès que, al llarg dels últims anys representa més del 10% del total de la inversió i, d’una altra banda, la forta inversió viscuda durant el 2020 a hostaleria, amb el 12,1% de la inversió total.

Pel que fa al resultat d’explotació, identificat com la diferència entre els ingressos i les despeses d’explotació sense tenir en compte les amortitzacions, es va situar en 748,1 milions d’euros l’any 2020, una variació negativa del 27,6% respecte a l’any 2019, destacant el sector serveis com l’àmbit d’activitat més important, amb el 72,9% del resultat. Sobre el marge d’explotació, que es calcula dividint el resultat d’explotació per l’import net de la xifra de negocis, aquest va ser del 13,77% pel conjunt de l’economia l’any 2020 i va representar una variació negativa anual del 17,0%. Aquest indicador mostra quant guanyen les empreses per a cada euro que aquestes venguin amb les operacions relacionades amb la seva activitat. És a dir, quin percentatge del qual venen les empreses queda com a resultat d’explotació. Des de l’any 2014 el marge d’explotació total és positiu la qual cosa significa que el teixit empresarial és capaç de créixer amb la seva pròpia activitat ordinària davant de possibles variacions en el volum de les vendes. Malgrat això, durant l’any 2020, i a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, el valor d’aquesta variable es redueix per primera vegada. Aquest any van destacar les activitats immobiliàries, amb un marge d’explotació del 47,98%; seguit de les activitats sanitàries i de serveis socials amb el 45,45%, i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb el 31,78%. A més, la secció activitats lúdiques va registrar un marge d’explotació negatiu del 20,89%, reafirmant l’efecte negatiu de la Covid-19 sobre la majoria dels sectors econòmics.

En relació amb les despeses de personal i coincidint amb la distribució del volum de negoci, el comerç és el que va comptar amb unes despeses més elevades, amb un 29,4% del total, seguit a certa distància de la construcció, amb un 12,3%. No obstant això, les despeses de personal del comerç són les que van registrar el valor més baix respecte al total de despeses d’explotació de tots els sectors, amb poc més del 10%. Això s’explica, en part, pel protagonisme del consum de mercaderies i d’altres aprovisionaments que ha d’afrontar el comerç, en comparació amb la resta de sectors. Aquesta tendència es manté constant durant entre el 2016 i 2020.

Sobre la despesa de personal per assalariat, aquesta es va situar en 31.378,8 euros anuals pel conjunt de les empreses no financeres durant l’any 2020, amb una variació negativa del 5,2% respecte a l’any anterior. Durant aquest 2020, les activitats professionals, científiques i tècniques van passar a ser el sector amb una despesa de personal per assalariat més elevada. Finalment, pel que fa a la productivitat per treballador del total de les empreses l’any 2020, aquesta es va situar en 41.738,7 euros, el que representa una variació negativa del 15,9% respecte a l’any anterior. En aquest àmbit destaca la productivitat de les activitats immobiliàries, la qual va ser cinc vegades més elevada que la productivitat mitjana de l’economia no financera. En termes globals i en comparació amb les economies de l’entorn, s’observa una productivitat lleugerament superior a la de l’economia espanyola.

ANA

  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play