menu Home
AndorraPólitica

Increments de les recaptacions per l’IGI, IRPF i impost de societats

Ràdio Valira | 26 de gener de 2023

Andorra la Vella.- El departament d’Estadística ha fet públiques aquest dijous les liquidacions d’impostos corresponents al tercer trimestre de l’any. Si es té en compte l’impost general indirecte (IGI), tenim que en les autoliquidacions la base repercutida ha estat de 1.433,73 milions d’euros, un 22,2% més respecte al mateix període de l’any anterior, i la quota repercutida ha estat de 58,37 milions d’euros, el 19,7% més. Amb la mateixa tendència, la base suportada ha estat de 1.071,15 milions d’euros, un 30,7% més respecte al tercer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportada, ha estat de 44,35 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual positiva del 30,7%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 36 milions d’euros.

D’altra banda, pel que fa a l’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), ha generat una base de tributació de 27,53 milions d’euros, el 17,5% més respecte del mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat d’1,60 milions d’euros.

I pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,05 milions d’euros el tercer trimestre de l’any, la qual cosa suposa un 18,9% menys respecte al mateix període de l’any anterior. Amb relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de tres milions d’euros, amb una variació interanual positiva del 52,2%.

Si es té en compte l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) cal destacar que pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, s’han presentat 20.947 declaracions, un 2,4% més que les presentades per l’any 2020. A més a més, l’any 2021, la base de tributació general ha estat de 910,42 milions d’euros, un 13,7% més respecte a l’any 2020. Un cop aplicades les deduccions, la base de liquidació general és de 477,17 milions d’euros, el 25,8% més amb relació a l’any anterior. Pel que fa a la quota de liquidació, ha estat de 48,52 milions d’euros, amb una variació interanual del 41,8%.

A l’últim, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021 de l’impost sobre societats (IS), s’han presentat 7.916 declaracions, un 5,1% més que ll’any 2020. D’aquesta manera, amb relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha estat positiva, l’any 2021 va ser de 1.010,61 milions d’euros, el 55,3% més respecte de l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de 206,10 milions d’euros. Finalment, la quota de liquidació, durant l’exercici econòmic 2021, ha estat de 62,47 milions d’euros, amb una variació interanual positiva del 40,1%.

ANA

  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play